Kababata Niya Lang Noon, Kinakantot na Niya Ngayon!